TOM Brehoni

Hrozba z jihu (tábor 2020)

Napsáno 30. července 2020, publikováno 18. srpna 2022

„Vítejte na 67. výroční archeologické konferenci k příležitosti rozsáhlých nálezů u osady Papiapolis.“ Tak zněla zahajovací řeč v pátek 10. července, těsně po příjezdu celé expedice. Ještě předtím měli ale její účastníci možnost zažít historii na vlastní kůži. Vraťme se tedy v čase o více než dva tisíce let…

Je páté století před naším letopočtem a na pravidelný Panhelénský sněm se právě sjeli zástupci mnoha významných městských států. Sparta, Athény, Argos, Théby a Korint nejsou žádnou novinkou, za pozornost ovšem stojí čtyři mladé vzkvétající polis, které jsou na sněmu poprvé. Jde o Thassos, Oropos, Psychro a Feres. Na večerním rokování se nováčkům dostane přivítání a padnou i zmínky o stavbě majáku a chystané perské invazi vedené Xerxem I., ale není jim přikládána příliš velká důležitost.

Druhý den má proběhnout tradiční přehlídka, která je tentokrát pojata jako výcvik pro mladé polis. Ty si postupně vyzkouší orientaci s mapou a buzolou, šerm, lukostřelbu a boj ve formaci. I přes nepřízeň počasí se ráno zástupce Sparty snaží tento výcvik uskutečnit, avšak je brzy umlčen samotným bohem cestovatelů. Ten přichází se zprávou od samotného Dia, který má prý zájem uvítat je ve své síni. Nejprve si ale musí získat přízeň bohů a splnit několik zkoušek, které jim bohové nachystali. Zástupci velkých městských států bohy nevidí. Ti to vysvětlují tak, že Sparta, Athény a jim podobní je dostatečně neuctívají, a nejsou tak jejich přízně hodni.

V nadcházejících dnech pokračuje výcvik a Řekové se pod vedením velvyslanců městských států zdokonalují i v jiných dovednostech - například v rozdělávání ohně, hudbě nebo keramice. Také proběhnou božské zkoušky. První z nich je zkouška vnímavosti, v níž odvážní Heléni každou noc prozkoumávají obrovský Labyrint. Ve zkoušce odvahy se pouští do hlubin hyperborejské divočiny, kde bojují s harpyjemi, oživlými padlými válečníky i sebou samými. Ve zkoušce udatnosti se rozdělí na dvě poloviny a postaví se proti sobě ve snaze vybudovat říši. Ve zkoušce hbitosti bohyni Artemis předvedou, že se umí v lese dobře skrýt, ale i hledat.

Mezitím se objevují další zprávy o postupující perské armádě. Thassos, Oropos, Psychro a Feres se jí postaví u Thermopyl, bohužel je však jejich snaha marná a Peršani díky zradě Théb prorazí jinde. Večer se pak potají vydávají za perskými zvědy, aby od nich získali zprávy, které si posílají. Ty jsou zdrcující a ukazují na obrovskou převahu Peršanů nad Řeky. Sparta, Athény a Korint se bez výsledku dohadují, jaký by měl být další krok, do čehož obvykle vstupují bohové se svými zkouškami.

Po Thermopylech je už jasné, že Peršani jsou velkou hrozbou. Epikuros poslal pro athénskou flotilu, ale ani s ní se nedokáží armádě postavit. Rozhodnou se tedy, že na lodích uprchnou z Papiapolis. Flotila ovšem nemůže zakotvit, protože není hotový maják. Sparta a Athény se shodnou, že by se měl postavit nový, ale dohadují se o detailech. Do toho opět vstoupí Hermés, tentokrát se samotnou cestou na Olymp. Proběhne hlasování, v němž je drtivá většina pro cestu, a zástupci čtyř polis hromadně opouští osadu. Po cestě se však střetnou s perskou hlídkou. Hermés se rozhodne, že se takovými žabomyšími válkami odmítá zabývat, a zmizí. Všichni se sice v pořádku vrátí, ale na stavbu majáku už nezbývá dost času a flotila ztroskotá. Následující den je tedy věnován přípravám na nadcházející bitvu.

Heléni bojují statečně, ale marně. Peršani se zmocní Papiapolis a nastolí tvrdý režim. Druhý den se všichni pod vedením Peršanů vydávají na cestu do otroctví. Po cestě objeví ukryté zprávy od uprchlých velvyslanců sněmu a podaří se jim Peršany uspat a utéct. Všichni se sejdou večer u Pýthie, která jim vysvětlí, že mají vzít osud do vlastních rukou. Rozdělí se do tří skupin – jedna připravuje atentát na Xerxa, druhá vyjednává s městskými státy, aby se spojily proti Persii, třetí zachraňuje athénské uprchlíky v čele s generálem Thémistoklem, aby mohla odplout athénská flotila. Přespí v lese a další den věnují přípravám na tyto činy. Třetí den výpravy má být věnován jejich uskutečnění, to už ale děti nezažijí.

Všechny tři skupiny se opět utáboří mimo Papiapolis a v pátek ráno se probouzí vedle archeologů, kteří je odvedou na již zmíněnou konferenci. Na komentované prohlídce naleziště se dozvídají, že osudy tří skupin nakonec společně přispěly k zastavení perské invaze. Navštíví také přednášku, kde proberou události v Papiapolis a ponaučení, která z nich plynou. Odpoledne pak věnují koupání v rybníku a celý tábor končí dlouhým táborákem a zpěvem, který pokračuje i za deště.